DDCare B.V.

DDCare: Toekomstgerichte zorg, vandaag gerealiseerd

Antistollingskalenders

We verbinden 43 Nederlandse trombosediensten en informatiesystemen (zoals Portavita/Trodis/Tromis en Glims) met een zelf ontwikkeld systeem (TOP en TOP Online) om papieren en online antistollingskalenders aan te bieden aan patienten, maar ook aan zorginstellingen.
Dit is een robuust en oerdegelijk systeem, gecertificeerd en beveiligd en met inmiddels 15 jaar zonder storingen van betekenis ook marktleider in de trombosezorg.

atalmdc205